Përurimi i Fabrikës

post img post img post img post img post img post img post img post img post img post img

Përurimi i fabrikës së industrisë së mishit MALËSIA.
Organizuar nga Puzzle Media Communications Agency

#humanitarian #mission 11

post img

Industria e mishit Malësia në mision humanizmi në krejt teritorin e Republikës së Kosovës.