Na shkruani

Emri
Email
Subjekti

Kontakti

Të dhënat e juaja janë të siguruara dhe do mbesin vetëm për përdorim të ndësjellt me ju, sipas ligjit në të cilën garantohet e drejta për ruajtjen e të dhënave të klientit dhe mos drejtën e publikimit apo shfrytzimit pa lejën e klientit.

T: +377 45 360 207

A: Rr. 16 Prill 1999, GJILAN, KS 60000

E: info@malesia-meatindustry.com

Rrjete Sociale